Skip to content Skip to footer

Wie we zijn

Wij zijn een stichting opgericht door bezorgde burgers en hulpverleners die het belangrijk vinden dat vrouwen de mogelijkheid krijgen om uit de prostitutie te stappen, als zij dat willen.

Wat we doen

Met het Overweeghuis bieden we een tijdelijke opvang, waar vrouwen in veiligheid en rust de ruimte hebben om na te denken over hun toekomst. Met ondersteuning van vrijwilligers en professionals maken zij plannen om hun dromen te verwezenlijken. Onze vrijwilligers vormen een ondersteunend sociaal netwerk voor de vrouwen, ook na het verblijf in het Overweeghuis.

Waarom we dit doen

We merken dat vrouwen die in de prostitutie werken daar vaak niet makkelijk zelf uit kunnen komen. Ze zijn door moeilijke omstandigheden zoals financiële problemen, misbruik of dwang in deze situatie geraakt. Vrouwen die in de prostitutie werken, staan vaak in een overlevingsstand. Ze voelen de druk van een pooier, hun vriendje of familie die geld verwacht. Ook spreken sommige vrouwen de Nederlandse taal niet en hebben ze nauwelijks contacten buiten de prostitutiewereld. Hoge woonlasten, geen andere werkervaring of diploma’s, maken de stap naar ander werk enorm groot. Zelfs de stap naar uitstapprogramma’s is vaak nog een brug te ver.

Wij gunnen het geen enkele vrouw om tegen haar wil in de prostitutie te werken. Daarom bieden we laagdrempelige opvang, waar vrouwen uit de overlevingsstand kunnen komen en vanuit rust en veiligheid kunnen nadenken over een ander bestaan.