Vrijwilligers bieden vriendschap

De stichting

Doelstelling

Overweeghuis Utrecht heeft tot doel het tijdelijk opvangen van mensen die in de prostitutie vastlopen. Het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het vinden van (nieuw) toekomstperspectief met hulp van een vrijwilligersnetwerk. Omdat het Overweeghuis een burgerinitiatief is, zal de begeleiding ook niet vanuit een zorgperspectief zijn, maar vanuit betrokken burgers die als een nieuw netwerk rondom deze vrouwen wil gaan staan en met hun meedenken hoe zij de toekomst zouden willen. De laagdrempeligheid van het Overweeghuis en de directe beschikbaarheid zal maken dat de vrouwen makkelijk bij ons terecht kunnen en geen druk ervaren om aan eisen te moeten voldoen.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

We zijn een stichting opgericht door bezorgde burgers. We hebben een vrijwillig bestuur gevormd waarmee we het projectplan Overweeghuis Utrecht hebben gemaakt. We zijn op zoek naar een mooi pand met een huiselijke sfeer, zodat de vrouwen zich welkom en veilig voelen. In het huis zullen vrijwilligers werkzaam zijn, die het gewone leven met de vrouwen leven en met een luisterend oor voor de vrouwen klaar staan. Er zullen 1 of 2 beroepskrachten voor 1 fte aan het werk zijn voor het Overweeghuis Utrecht, zij zullen de vrijwilligers aansturen en bijscholen, maar ook op maatschappelijk gebied met de vrouwen meedenken wat er nodig is voor hun toekomst. We hebben contact met verschillende organisatie voor vervolgplekken, ambulante zorg en werkervaringsplekken. Ook zal er contact zijn met verslavingszorg en politie. Door middel van een buddieproject (vanuit de vrijwilligers) willen we vrouwen helpen met het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, los van de prostitutie.


Stichting Overweeghuis Utrecht is eind 2020 opgericht. De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis en krijgen daarvoor geen (financiële) compensatie.

Het bestuur

Voorzitter

Evelien Roukema, in het dagelijks leven werkzaam als social worker en prostitutie maatschappelijk werker 

Secretaris

Marlies Bergman, in het dagelijks leven werkzaam als IT analist bij de Rijksoverheid

Penningmeester

Alexandrine Spreij, in het dagelijks leven werkzaam als strategisch adviseur bij de Rijksoverheid

Algemeen bestuurslid

Lisa Mourik, in het dagelijks leven werkzaam als arts en psychiater in opleiding